πελάτης: MLS

σήμανση | επένδυση

σε κατάστημα στο Mall, στο Μαρούσι.

εφαρμογή : επιγραφή φωτεινή block out από etalbond, με extra plexiglass γράμματα & επένδυση πρόσοψης με etalbond.

 

κατασκευή | τοποθέτηση : ΠΡΟΩΘΗΣΗ