πελάτης: Studio Image Expo

εφαρμογές ψηφιακών εκτυπώσεων

σε εκθεσιακά περίπτερα : NeonEnergy , Kawacom, McCain

εφαρμογές από : pvc (απευθείας εκτύπωση),

ανάγλυφα γράμματα φελιζόλ,

αυτοκόλλητα βινύλια, plexiglass (απευθείας εκτύπωση)

 

σχεδιασμός:  Studio Image Expo